Rada Mieszkańców to ważna instytucja naszego Domu. Stanowi o samorządności naszych Mieszkańców. Jest łącznikiem pomiędzy dyrekcją a całą społecznością podopiecznych. Kadencyjna,wybrana w drodze głosowana przedstawia postulaty Mieszkańców oraz aktywnie uczestniczy w kreowaniu życia Domu.

Published on Friday, 28 April 2017 08:13

Spotkanie z Radą Mieszkańców

28 kwietnia odbyło się spotkanie z członkami naszej Rady. Tematem wiodącym była organizacja 5 Święta Żabiego Raju. Członkowie wraz z dyrekcja omawiali poszczególne punkty programu oraz ich udział w organizacji naszego corocznego święta.