W naszej biblioteczce znajdziesz przepisy prawa, informacje oraz ciekawe publikacje dotyczące osób niepełnosprawnych.

 


 

Schizofrenia - poradnik

 

Read more...

Choroba Alzheimera i Parkinsona - Postępy Nauk Medycznych

 

Read more...

Żyjąc z demecją (Dealing with Dementia)

 

Read more...

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r.

 

Read more...

Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

 

Read more...

Rozporządzenie w sprawie zajęć rehabilitacji w dps

 

Read more...