Rada Mieszkańców to ważna instytucja naszego Domu. Stanowi o samorządności naszych Mieszkańców. Jest łącznikiem pomiędzy dyrekcją a całą społecznością podopiecznych. Kadencyjna,wybrana w drodze głosowana przedstawia postulaty Mieszkańców oraz aktywnie uczestniczy w kreowaniu życia Domu.

 

Rada Mieszkańców DPS "LiLi"

 

gabriel feko                andrzej baryla                anna maczko 
Gabriel Feko
               Andrzej Baryła               Anna Mączko
Członek               Przewodniczący               Członek
  

rozdz

Co pewien czas kierownictwo Domu organizuje zebrania dla przedstawicieli naszych podopiecznych. Wspólnie z Radą Mieszkańców omawiamy wszelkie kwestie związane z organizacją Domu. Spotkania te pozwalają nam dostrzec obszary nad którymi powinniśmy jeszcze popracować. Rada stanowi ważny głos w kreowaniu przyszłych działań.

Read more...

25 kwietnia odbyły się wybory uzupełniające do naszego samorządu. Mieszkańcy mieli możliwość wyboru nowego Członka Rady spośród 5 kandydatur. Największą ilość głosów zdobył Pan Gabriel Feko, któremu składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy powodzenia.

Read more...

Tuż przed 6 Świętem Żabiego Raju zwołaliśmy kolejne zebranie naszej Rady. Jest przecież tyle ważnych kwestii do omówienia związanych z tym najważniejszym dla całej społeczności Domu dniem.Po oficjalnym zaakceptowaniu przez Radę Mieszkańców programu festynu, mogliśmy przystąpić do przygotowań – a tych, jak zwykle, jest co nie miara.

Read more...

W natłoku obowiązków grudniowych musieliśmy znaleźć czas na spotkanie naszej Rady Mieszkańców. Do omówienia mieliśmy ważne kwestie dotyczące m.in. poprawy stanu nawierzchni drogi dojazdowej, menu posiłków oraz funkcjonowania kuchenek pomocniczych.

Read more...

28 kwietnia odbyło się spotkanie z członkami naszej Rady. Tematem wiodącym była organizacja 5 Święta Żabiego Raju. Członkowie wraz z dyrekcja omawiali poszczególne punkty programu oraz ich udział w organizacji naszego corocznego święta.

Read more...

W całym tym świątecznym zamieszaniu pamiętamy o konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do naszej Rady Mieszkańców. W związku z tym, że Pan Antoni nie pełni już powyższej funkcji koniecznością było wybranie jego następcy.

Read more...

W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie z nowo wybranymi przedstawicielami mieszkańców. Na wstępie naszym Panom zostały złożone gratulacje i życzenia owocnej współpracy z rąk dyrekcji Domu. Zebranie było okazją do przekazania „głosu" mieszkańców wobec istotnych spraw organizacyjnych.