Every day in our house is filled with not only care and attention but active leisure. By providing various forms of activity, we give our residents they possibility of action in many areas of development. Their even small successes are our great pride.

Published on Wednesday, 19 June 2024 13:02

Jak co roku w ramach terapii ogrodem mieszkańcy uczestniczą w uprawie warzyw i owoców na pobliskiej działce należącej do Domu. Wiele wysiłku trzeba włożyć w pielęgnację roślin, aby wydały owoce. Jednak już teraz korzystamy z dobrodziejstw znajdujących się na działce i wykorzystujemy je na zajęciach kulinarnych. Ciężka praca się opłaca :)