Every day in our house is filled with not only care and attention but active leisure. By providing various forms of activity, we give our residents they possibility of action in many areas of development. Their even small successes are our great pride.

Published on Tuesday, 19 April 2022 12:17

Podczas śniadania wielkanocnego najważniejsze jest zjedzenie święconki, czyli produktów, które w dzień poprzedzający zanosimy do Kościoła w koszyczkach.

Śniadanie rozpoczyna się od podzielenia się jajkiem i życzenia sobie wesołych świąt.

Ta tradycja zbliżona jest do dzielenia się opłatkiem podczas świąt Bożego Narodzenia.

Święta Wielkanocne spędziliśmy w domowej, rodzinnej atmosferze, pełnej radości i nadziei na spokój i powrót do normalności na świecie.