Misją DPS "LiLi" jest zapewnienie jego podopiecznym poczucia bezpieczeństwa i kompleksowego wsparcia we wszystkich sferach życia, pomoc w godnym i aktywnym przeżywaniu każdego dnia.

Ważne jest dla nas stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poczucia autentycznej troski o sprawy naszych mieszkańców.

Podstawy prawne funkcjonowania domu

Dom Pomocy Społecznej "LiLi" jest jednostką organizacyjną o zasięgu ponadlokalnym. Organem prowadzącym jest Mazurska Wspólnota Gospodarcza Sp. z o.o. w Golubiach. Przeznaczony jest dla 100 osób dorosłych, obu płci, przewlekle psychicznie chorych, nie wymagających leczenia szpitalnego.
Dom został zarejestrowany w rejestrze domów pomocy społecznej woj. warmińsko – mazurskiego pod nr 16 na czas nieokreslony (decyzja nr: PS-IV-EK.9423.1.1.2011.BD. z dn. 11.08.2011 r.).

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (z dn. 12 marca 2004 r.) Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz zapewnia możliwość korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, uwzględniając wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Lokalizacja i otoczenie

DPS "LiLi" w Golubiach zlokalizowany jest w płn.- wsch. części Polski, we wsi Golubie.
Golubie to najstarsza wieś gminy Kalinowo, położona w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, jezior i miast takich jak Ełk, Olecko i Augustów. Pojezierze Ełckie urzeka pięknem krajobrazu, gościnnością mieszkańców i unikalnym dziedzictwem kulturowym.

Jedną z większych atrakcji tego regionu jest XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy, wzniesiony przez Grafa von Stielfrieda w Golubiach. Miejsce to niegdyś zwane Doliną Karoliny – dawniej KAROLINENTHAL – słynęło z leczniczej wody i specyficznego mikroklimatu. Obecnie przez mieszkańców i okoliczną ludność nazywane jest Żabim Rajem.

Piękna architektura pałacu, bogactwo drzewostanu oraz urok wodnych oczek fascynował także ludzi sztuki. W 1928 roku cały obiekt przeszedł na rzecz skarbu państwa a po II wojnie światowej porzucony ulegał stopniowej dewastacji.
W 1998 roku nowi właściciele podjęli się remontu pałacu i w zaadoptowanej części zorganizowali pierwszy wówczas na Mazurach Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy "LiLi".

W 2004 r. Towarzystwo Społeczno- Kulturalne "Wspólne Dziedzictwo" wybudowało piękny architektonicznie i niezwykle funkcjonalny dwór KALIMIRA (jego nazwa pochodzi od imion właścicieli i ich córki: KA – Kamila, Li – Lila- Leonarda, MIR – Stanisław przez przyjaciół zwany Sławomirem "Sławkiem") z przeznaczeniem na dom opieki lub inny rodzaj placówki leczniczo-opiekuńczej. W nim właśnie od 2011 roku mieści się Dom Pomocy Społecznej "LiLi".

pojezierze elckie 2012