Rada Mieszkańców to ważna instytucja naszego Domu. Stanowi o samorządności naszych Mieszkańców. Jest łącznikiem pomiędzy dyrekcją a całą społecznością podopiecznych. Kadencyjna,wybrana w drodze głosowana przedstawia postulaty Mieszkańców oraz aktywnie uczestniczy w kreowaniu życia Domu.

Veröffentlicht am Dienstag, 15. Mai 2018 08:11

6 Święto Żabiego Raju - spotkanie Rady

Tuż przed 6 Świętem Żabiego Raju zwołaliśmy kolejne zebranie naszej Rady. Jest przecież tyle ważnych kwestii do omówienia związanych z tym najważniejszym dla całej społeczności Domu dniem.Po oficjalnym zaakceptowaniu przez Radę Mieszkańców programu festynu, mogliśmy przystąpić do przygotowań – a tych, jak zwykle, jest co nie miara.
 
 

zabi raj 2018