„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia” Albert Einstein

Veröffentlicht am Montag, 25. Oktober 2021 13:44

Prosimy bliskich o kontakt z Domem w celu omówienia spraw spadkowych.

Zawadzki

 

 

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom osoby zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia, spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18.10.2006r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.