Każdy dzień w naszym domu wypełniony jest nie tylko opieką i troską ale czynnym spędzaniem czasu. Zapewniając liczne formy aktywności, dajemy naszym mieszkańcom możliwość działania na wielu polach rozwoju. Ich nawet małe sukcesy są naszą dużą dumą.

Opublikowano: środa, 02, czerwiec 2021 10:26

Po analizie sytuacji epidemicznej w naszym powiecie i całym województwie oraz w związku z luzowaniem obostrzeń ogólnokrajowych z dniem 01.06.2021r. Dom Pomocy Społecznej „LiLi” wprowadza możliwość odwiedzin naszych mieszkańców, wg. poniższej procedury.

  • Na teren DPS-u mogą wejść lub wjechać tylko 2 osoby, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub przez domofon. Odwiedzający muszą być zaszczepieni dwoma dawkami ( plus okres ochronny), natomiast osoby niezaszczepione powinne posiadać aktualne zaświadczenie testu na obecność koronowirusa (nie starsze niż 48 h).
  • Odwiedziny trwające 30 minut będą się odbywać w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczki w pomieszczeniach) oraz respektowania zasad bezpiecznego zachowania podczas epidemii przez wszystkich zainteresowanych. Osoby odwiedzające nie mogą mieć również objawów infekcji.
  • Osoby niespełniające wymogów, o których mowa powyżej mogą spotkać się przy bramie wjazdowej, ale tylko z mieszkańcem zaszczepionym i z zachowaniem dystansu społecznego.
  • Przekazywanie rzeczy ( tzn. paczek) dla mieszkańca odbywa się za pośrednictwem pracownika Domu.
  • Wraz z poprawą wskaźnika zachorowań będzie można korzystać z przepustek do rodzin i bliskich mieszkańca.

   Dyrekcja

Domu Pomocy Społecznej „ Lili”