Jeder Tag in unserem Pflegeheim ist nicht nur voll von Fürsorge, aber auch von aktiven Freizeitaktivitäten. Wir geben unseren Heimbewohnern viele Möglichkeiten der Aktivitäten in verschiedenen Bereichen. Ihre kleinen Erfolge sind unser grosser Stolz. Weiter....

Veröffentlicht am Mittwoch, 02. Juni 2021 10:26

Po analizie sytuacji epidemicznej w naszym powiecie i całym województwie oraz w związku z luzowaniem obostrzeń ogólnokrajowych z dniem 01.06.2021r. Dom Pomocy Społecznej „LiLi” wprowadza możliwość odwiedzin naszych mieszkańców, wg. poniższej procedury.

  • Na teren DPS-u mogą wejść lub wjechać tylko 2 osoby, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub przez domofon. Odwiedzający muszą być zaszczepieni dwoma dawkami ( plus okres ochronny), natomiast osoby niezaszczepione powinne posiadać aktualne zaświadczenie testu na obecność koronowirusa (nie starsze niż 48 h).
  • Odwiedziny trwające 30 minut będą się odbywać w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans, dezynfekcja, maseczki w pomieszczeniach) oraz respektowania zasad bezpiecznego zachowania podczas epidemii przez wszystkich zainteresowanych. Osoby odwiedzające nie mogą mieć również objawów infekcji.
  • Osoby niespełniające wymogów, o których mowa powyżej mogą spotkać się przy bramie wjazdowej, ale tylko z mieszkańcem zaszczepionym i z zachowaniem dystansu społecznego.
  • Przekazywanie rzeczy ( tzn. paczek) dla mieszkańca odbywa się za pośrednictwem pracownika Domu.
  • Wraz z poprawą wskaźnika zachorowań będzie można korzystać z przepustek do rodzin i bliskich mieszkańca.

   Dyrekcja

Domu Pomocy Społecznej „ Lili”